Ważna informacja dla podróżujących

Drogi Pasażerze,
uprzejmie przypominamy, że w związku z niestabilną sytuacją epidemiczną na świecie, przed dokonaniem zakupu biletu i przed wylotem pasażerowie mają obowiązek sprawdzenia dokumentów i procedur wymaganych do przekroczenia granicy kraju, do którego zamierzają się udać. 

Procedury należy sprawdzać na bieżąco – obostrzenia mogą ulec zmianie.

UWAGA!
Pasażerowie nieposiadający wymaganych dokumentów i tym samym prawa do wjazdu na teren danego kraju, mogą nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu przewoźnika.
W takich przypadkach, przewoźnik nie odpowiada za ewentualne konsekwencje poniesione przez Pasażera w wyniku niedostosowania się do obostrzeń związanych z wjazdem na teren kraju docelowego.

Dodatkowe informacje dotyczące bieżących procedur bezpieczeństwa i obostrzeń obowiązujących

w poszczególnych krajach, dostępne są m.in.:

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, a także zgodnie z aktualnymi regulacjami epidemicznymi, podczas całego lotu należy zakrywać nos i usta za pomocą maseczki (z wyjątkiem dzieci do lat 5 i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie są w stanie samodzielnie założyć/zdjąć maseczki). Maseczkę można zdjąć na czas posiłku. Pasażerowie powracający do Polski z zagranicy są także zobowiązani do wypełnienia Kart Lokalizacji Pasażera i Deklaracji Zdrowia, przekazywanych w trakcie lotu. Wszystkie zebrane dane zostaną zabezpieczone i przekazane odpowiednim organom zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych.